Gränby kulturcentrum

Gränby kulturcentrum är under uppbyggnad.

Kulturcentrumet är tänkt att vara en mötesplats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer.

Verksamhetsledare och kontaktperson

Clara Lundmark
Telefon: 018-727 18 60
E-post: clara.lundmark@uppsala.se

Uppdaterad: