Gränby kulturcentrum

Gränby kulturcentrum är under uppbyggnad och beräknas bli klart under 2019.

Kulturcentrumet är tänkt att vara en mötesplats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer.

Du som vill veta mer om våra aktiviteter, eller starta en ny, är välkommen att höra av dig till Sofia.

Kontakt

Telefon: 018-727 14 28 eller 076-140 09 74

E-post: gunnar.berggren@uppsala.se

Uppdaterad: