Gränby kulturcentrum

Gränby kulturcentrum är under uppbyggnad. Kulturcentret är tänkt att vara en mötesplats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. En träffpunkt där föreningslivet tillsammans med de kommunala verksamheterna bidrar till att stärka områdets identitet. 

Gränbys kulturcentrum beräknas bli klart under 2019.

Uppdaterad: