Högläsning för barn på olika språk på Sävjabiblioteket

På Sävjabiblioteket har förskolebarn fått lyssna på bland annat Rödluvan på kurdiska under onsdagen.

13 november 2015