Sävja kulturcentrum

Sävja kulturcentrum är en mötesplats för alla boende i området och ligger mitt emot vårdcentralen. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler till olika grupper ska Sävja kulturcentrum vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Här finns bibliotek, fritidsgård, fritidsklubb, lokaler för aktiviteter, gym och mycket mer.

Uppdaterad: