Lokaler att hyra

Boka våra lokaler för egna arrangemang, kurser, föredrag med mera. 

Du kan boka våra rum för att ha möte, egna arrangemang, kurser och föredrag och liknande. 

Det kostar 50kr/h för ideella föreningar, studieförbund och liknande föreningar.

Det kostar 250kr/h för ekonomiska föreningar, företag och liknande föreningar. 

När du har bokat en lokal får du en enkel innehållsförteckning i vilken teknik som lokalen har, hur du gör för tillträde med mera.

Andrahandsuthyrning av lokal är inte tillåten.

Mejla för att göra en bokning. 

 

Uppdaterad: