Om oss

Sävja kulturcentrum är offentligt rum i lokalsamhället och en mötesplats för alla boende i området. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler till olika grupper och sammanhang ska Sävja kulturcentrum vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer.

Sävja kulturcentrum ska:

  • Samordna verksamheter i Sävja/Bergsbrunna och Nåntuna/Vilan, nedan kallat Sävjaområdet. Vara en träffpunkt som bidrar till att stärka områdets identitet och samverkan mellan kommunala och civila krafter.
  • Utveckla stödet till unga och unga vuxna i Sävjaområdet och utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.
  • Vara en mötesplats där organisationer med sammanfallande intressen kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser på ett sätt som gynnar alla inblandade parter.
  • Det nya torget vid Sävja kulturcentrum ska vara en plats för rörelse och lek, handel, kultur och möten.

Värdegrund

I Sävja Kulturcentrum möter vi alla med vänlighet och öppenhet och med en professionell inställning. Här råder den självklara tron på alla människors lika värde och på människors inre drivkraft.
Genom ett öppet sinne, mod och tålamod bidrar vi tillsammans till upplevelsen att Sävja kulturcentrum är ett hus fullt av möjligheter för alla.

Våra kärnvärden är vänlighet, öppenhet och professionalism.

Verksamhetsidé

I Sävja Kulturcentrum möter vi alla med vänlighet, öppenhet och professionalism.

Kontakta oss

Sävja Kulturcentrum
Västgötaresan 133
757 54 Uppsala
Uppdaterad: