Stenhagens kulturcentrum

I Stenhagens Kulturcentrum finns ett folkbibliotek, fritidsgård, seniorrestaurang, idrottshall, kulturskola och rum för föreningsliv. I huset ligger också Västra Stenhagenskolan och Västra Stenhagens Förskola.

I huset kan du ta del av olika program och kurser. Här anordnas musikluncher, läsecirklar, cirkusskola, juridisk rådgivning, konstworkshops, språkkurser, teaterföreställningar och utställningar.  Stenhagens kulturcentrum ansvarar även för större evenemang som Stenhagens dag och informerar om aktiviteter i hela stadsdelen.

Bibliotek

På Stenhagen kulturcentrum kan du besöka biblioteket tisdagar till lördagar. Här kan du ta del av samhällsinformation, kopiera eller skriva ut, läsa böcker, lyssna på musik, jobba, plugga, delta i aktiviteter eller bara koppla av. 

Fritidsgård och fritidsklubb

Här finns också en fritidsklubb för dig som är 10–12 år och en fritidsgård för dig som är 1318 år.

Kulturskola

I Stenhagens kulturcentrum finns både Kommunala kulturskolan och Studiefrämjandets kulturskola som erbjuder kurser i bland annat musik, hantverk och dans. Kursutbud och anmälan finner du i länkarna nedan.

Uppsala Kulturskola

Studiefrämjandets kulturskola

Engagera dig som nattvandrare

Samverkan Stenhagen nattvandrar en fredagkväll i månaden under två-tre timmar. Om du är intresserad av att nattvandra kan du kontakta nattvandringen via stenhagen@nattvandring.nu eller besöka dem via deras facebooksida.

Kontakt

Se kontaktuppgifter och adress till Stenhagen kulturcentrum.

Uppdaterad: