Stenhagens kulturcentrum

Stenhagens kulturcentrum ligger i Stenhagens centrum. Här finns en seniorrestaurang, bibliotek, fritidsgård, idrottshall, kulturskola, studieförbund och föreningar. I huset ligger också Västra Stenhagenskolan och Västra Stenhagens Förskola.

I huset kan du ta del av olika program och kurser. Här anordnas musikluncher för seniorer, läsecirklar, cirkusskola, juridisk rådgivning, konstworkshops, språkkurser, teaterföreställningar och utställningar.  Stenhagens kulturcentrum ansvarar även för större evenemang i stadsdelen och informerar om aktiviteter i hela stadsdelen.

Bibliotek

På Stenhagen kulturcentrum kan du besöka biblioteket tisdagar till lördagar. Här kan du ta del av samhällsinformation, kopiera eller skriva ut, läsa böcker, lyssna på musik, jobba, plugga, ta del av aktiviteter eller bara koppla av. 

Fritidsgård och fritidsklubb

Här finns också en fritidsklubb för dig som är 10–12 år och en fritidsgård för dig som är 1318 år.

Engagera dig som nattvandrare

Samverkan Stenhagen nattvandrar en fredagkväll i månaden under två-tre timmar. Om du är intresserad av att nattvandra kan du kontakta nattvandringen via stenhagen@nattvandring.nu eller besöka dem via deras facebooksida.

Öppna förskolan i Stenhagen

Öppna förskolan i Stenhagen ligger i närheten av Östra stenhagenskolan och är en mötesplats för vuxna och barn i förskoleåldern. Här ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Under öppethållande kan familjerna komma och gå som det passar dem. Verksamheten är gratis.

Adress, Öppettider och kalendarie finns på öppna förskolans hemsida

Kontakt

Se kontaktuppgifter och adress till Stenhagen kulturcentrum.

Uppdaterad: