Uppsala kulturcentrum

Välkommen till webbplatsen för Uppsalas kulturcentrum.

Våra kulturcenter:

  • Samordnar verksamheter i och kring kulturcentrums närområde.
  • Är en träffpunkt som bidrar till att stärka respektive närområdes identitet och samverkan mellan kommunala och civila krafter.
  • Utvecklar stödet till unga och unga vuxna och utgöra en kraft som stärker förutsättningarna för delaktighet i lokalsamhället och dess utveckling
  • Är en mötesplats där organisationer kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser som gynnar alla inblandade parter
  • Är en resursbank för civila samhället och ett stöd vid föreningsbildanden samt utvecklande av befintlig verksamhet

I Uppsala finns tre kulturcentrum: Gottsundas kulturcentrum, Sävja kulturcentrum och Stenhagens kulturcentrum. 

Gränbys kulturcentrum är under uppbyggnad men beräknas bli klar under 2019.

Uppdaterad: